Nepodceňujte předávací protokoly a občasné návštěvy pronajatých prostor

Nájemci, nepodceňujte předávací protokoly, pronajímatelé, nepodceňujte občasné návštěvy prostor, které jste pronajali!!

Vzhledem k naší praxi se setkáváme s různými případy a pod vlivem toho upozorňujeme pronajímatele, aby nezapomínali čas od času se domluvit s nájemcem a navštívit jej, v jeho přítomnosti, v pronajatých prostorách a přesvědčit se, jakým způsobem nájemce prostory užívá. Obvykle se do nájemních smluv uvádí, že tuto možnost mají 2-4x ročně, ale je to čistě individuální. Zejména po zahájení nájemního vztahu s novým nájemcem doporučujeme třeba po 2 měsících učinit návštěvu a ověřit si, že byt nebo nebytový prostor je užíván v souladu s nájemní smlouvou (ke smluvenému účelu) a je udržován náležitý pořádek. Pokud zjistíte pochybení, musíte nájemce písemně upozornit a vyzvat jej k nápravě.

Nájemcům i pronajímatelům doporučujeme, aby nepodceňovali předávací protokol, kterým se předávají prostory do nájmu. Do předávacího protokolu se běžně zaznamená stávající stav prostor  (může být i fotodokumentace), stavy energií dle aktuálních odečtů měřičů vody, elektro, plynu, tepla. Pokud se stane, že se v začátku nájemního vztahu objeví závady, které nebyly a nemohly být zřejmé při předání, nepodceňujte vzájemnou komunikaci, předávací protokol po vzájemné dohodě doplňte a dohodněte se na vyřešení problému. Předejdete tak nedorozuměním při ukončení nájemního vztahu.  

                                                                                                              CONSULT VK Litomyšl s.r.o.


Na výpis aktualit