Provoz kanceláře od 1.3.2021

Omezujeme osobní kontakty na skutečně nezbytně nutné minimum.  Při každém osobním kontaktu zvažujeme jeho nutnost. Co lze udělat on-line, vyřešíme on-line.

Provozovna/kancelář: V důsledku nařízení vlády od 1. 3. po dobu trvání opatření jsme přešli na on-line systém.

Nábory: je možné realizovat. Je však třeba omezit kontakt. Ideálně pokud při nafocení či natočení nemovitosti  je přítomna za majitele pouze 1 osoba.

Podpisy smluv a listin: řešíme on-line ( emaily), zasláním poštou nebo osobně prostřednictvím výdejového okénka (smlouvy o poskytnutí realitních služeb, rezervační smlouvy, protokoly o prohlídce, převodní smlouvy, nájemní smlouvy, dodatky, předávací protokoly).

Předání podkladů: korespondenčně, elektronicky, případně prostřednictvím výdejového okénka.

Prohlídky:  je možné prvotní prohlídku zaslat přes aplikaci WhatsApp, popř. uskutečnit pomocí komentované videoprohlídky. Po prověření skutečného zájmu a možností financování se skutečně vážnými a bonitními zájemci přistoupíme k fyzické prohlídce, nicméně je třeba je omezit na minimum a omezit počet lidí v nemovitosti na minimum (jedna osoba, maximálně manželé). V případě fyzické prohlídky je nutné, aby zájemci měli respirátor (dle nařízení vlády). Protokol o prohlídce a identifikace každého zájemce je nezbytností kvůli případné komunikaci s hygienou

Předání nemovitosti:  ideálně oddělíme strany od sebe, minimalizujeme počet osob (1 osoba za předávající a 1 osoba za přejímající).

Platby: provádíme  bezhotovostně = bankovní převody.

5 R = Respirátory, rozestupy, ruce, rozum, radost

Nosíme respirátory. Snažíme se minimalizovat počet lidí v uzavřeném prostoru. Prostory mezi jednotlivými prohlídkami řádně větráme a dezinfikujeme kontaktní plochy ( kliky dveří, desku stolu…). Udržujeme rozestupy, dezinfikujeme ruce. Používáme jednorázové rukavice. A udržujeme dobrou náladuJ!

 

V případě Vašeho příjezdu z jiného okresu Vám vystavíme potvrzení o konání obchodního jednání ( prohlídka nemovitosti s vážným zájemcem a jiné…) na formuláři dle Usnesení vlády o omezení pohybu.


Na výpis aktualit