NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKA: PROČ EXKLUZIVITA?

VLADIMÍR KARLÍK, JEDNATEL REALITNÍ A ZNALECKÉ KANCELÁŘE CONSULT VK LITOMYŠL s.r.o., odpovídá.

Velké množství zákazníků řeší v současné době problém s výběrem vhodné realitní kanceláře (RK), která by zajistila prodej nebo koupi nemovitostí. Jako ve všem existují dobré a špatné kanceláře. Je tedy nutné si pro výběr dobré realitní kanceláře získat co nejvíc informací a referencí, provést návštěvu RK posoudit personál, místo a vybavení kanceláře, zjistit skutečné, ne nabízené služby a na jejich základě se rozhodnout. Hlavně nepodléhat masivní reklamním akcím některých realitních sítí, které jsou postaveny na základě tvorby zisku za každou cenu a ne na službě veřejnosti.

Mnoho zprostředkovatelů není smluvně vázáno na prodávajícího. Jedná se tedy o nesvéprávné subjekty z hlediska zastupování majitele. Jak to v praxi potom vypadá? Majitel bytu chce prodat a nechce využít služeb realitní kanceláře. Rozhodne se tedy inzerovat nabídku v tisku, po jejímž uveřejnění se mu ozve několik desítek osob, žádajících informace o dané nemovitosti. Prodávající však netuší, že značná většina zájemců jsou různí zprostředkovatelé, kteří informace o nabízené nemovitosti okamžitě "vhodí" na internet a do svých nabídek. Poté je objekt prezentován ve veřejné nabídce nemovitostí bez sebemenšího vztahu k prodávajícímu a bez jeho vědomí. Náhle z jednoho prodávaného bytu je najednou několik desítek bytů nabízených na trhu. V dalším případě zprostředkovatel nepožaduje žádné smluvní zajištění zakázky, tím méně výhradní zastoupení, anebo prodávající odmítá cokoliv podepsat. Výsledkem však bývají mimo jiné i matoucí údaje o stavu nabídky i poptávky, několik různých cen stejné nemovitosti, neúspěšní zájemci, kteří splnily podmínky prodeje a byt nemají a podobně.

Kde a v čem je příčina?

Z těchto důvodů stále narůstá nespokojenost poptávajících, zprostředkovatelů a nakonec i prodávajících. Prodávající si nejsou schopni zajistit ani prohlídku nemovitosti což teprve seriózní jednání o koupi a správnou cenu. Realitní kancelář se bez smlouvy stává nesvéprávnou, protože nemůže obchod dotáhnout úspěšně do konce a prodávající se stane terčem kritiky kupujících a zprostředkovatelů. Většinou to dopadne tak, že si obchod dokončí za velkých problémů prodávající sám. Končí to ztrátou jeho času, peněz a nespokojeností. Pravou příčinou jsou nesprávně stanovená pravidla prodeje (chybí zákon o provozování realitní činnosti, pouze Asociace realitních kanceláří (ARK) vydala pravidla prodeje nemovitostí a etický kodex, podle kterých se řídí prodej nemovitostí pouze jejich členů, ostatní RK mají vlastní způsob prodeje, který nemusí být vždy správný) Toto alespoň z části řeší podpis exkluzivní smlouvy, kde jsou stanovena jasná pravidla, práva, povinnosti a cíle. Naše RK používá smlouvy vydané ARK, které jsou prověřené právníky a vyvážené na obě strany. Prodávající má jistotu, jak se bude s jeho nemovitostí pracovat, je průběžné informován o stavu nabídky a kupující jednají s kompetentní osobou, která má daná jasná pravidla od prodávajícího.

Výhradní smlouva garantuje ochranu zprostředkovatele, kupujícího, ale i prodávajícího, protože nemůže dojít k tomu, že nemovitost je nabízena za podmínek, které prodávající nestanovil. Zprostředkovatel potom např. nemůže vybrat od kupce zálohu kupní ceny, pokud k tomu není od prodávajícího zmocněn. Neměla by také nastat situace, že ve veřejné nabídce je jedna a tatáž nemovitost inzerována více zprostředkovateli za různých podmínek. Zároveň je pro prodávajícího výhodou převést na zprostředkovatele v podobě zadání ve zprostředkovatelské smlouvě řadu časově, administrativně a technicky náročných činností, souvisejících s nabídkou nemovitosti, vyhledáním zájemce o koupi a realizací prodeje. V souvislosti se zmíněným smluvním vymezením činností získává prodávající kontrolu nad jejich plněním, stanovením odměny a snazší se stává také případná reklamace.

Zastávám názor, že exkluzivita přináší užitek všem účastníkům obchodu. Realitní činnost je především služba veřejnosti. Na základě rozvoje internetu, tiskové inzerce aj., je cesta k vyhledání zájemce o koupi složitější, ale řešitelná za předem stanovených pravidel.

Naše realitní a znalecká kancelář CONSULT VK Litomyšl s.r.o. působí na trhu již od roku 1992. Na individuálním přístupu k zákazníkovi se podílí šest našich zaměstnanců. Zajišťujeme vše od začátku do konce převodu nemovitosti včetně jejího financování. Jako začátky mnohých, tak i ty naše obsahovaly základní činnosti realitní a znalecké kanceláře a postupně se rozšiřovaly do dnešní šíře. Jsme členem ARK, sítě Reality východních Čech a programu Realgate. Pomáháme zajišťovat převody nemovitostí, jejich financování, pojištění, znalecké posudky, geometrické plány, kupní smlouvy a vklady do katastru nemovitostí. V posledních třech letech provádíme dražby movitých i nemovitých věcí.

A na závěr: jako všude platí pravidlo "pečlivě vybírat RK na základě pravdivých skutečností a nevěřit všem slibům, které dostáváte a reklamním akcím "rádoby realitních kanceláří"".

Naše heslo " Obchod podle zákonů a pravidel"