Provádíme znalecké posudky podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění prováděcích vyhlášek pro tyto účely a osoby:

  1. pro zjištění základu daně z nabytí nemovitých věcí
  2. pro finanční úřady
  3. pro soudy
  4. pro notáře a právníky
  5. pro běžné občany
  6. pro obchodní společnosti
  7. pro stanovení hodnoty základního jmění právnické osoby
  8. pro ocenění podniku nebo jeho organizační složky a další
  9. pro exekuce
  10. pro dražby
  11. pro rozvody
Znalecke posudky