Provádíme znalecké posudky podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění prováděcích vyhlášek pro tyto účely a osoby:

 1. pro zjištění základu daně z nabytí nemovitých věcí
 2. pro finanční úřady
 3. pro soudy
 4. pro notáře a právníky
 5. pro běžné občany
 6. pro obchodní společnosti
 7. pro stanovení hodnoty základního jmění právnické osoby
 8. pro ocenění podniku nebo jeho organizační složky a další
 9. pro exekuce
 10. pro dražby
 11. pro rozvody
Znalecke posudky